Overall index
Back...
Ms. or. 381, Sulaymān ibn Dā’ūd, Muntakhabah min Bahjat al-anwār
Ms. or. 382a, al-Islāmbūlī, Talkhīṣ al-ḥadīth
Ms. or. 382b, al-Islāmbūlī, Risālah fī al-waqf
Ms. or. 383a, al-Ahsā’ī, al-Waṣāyā al-jāmiʽah lil-aḏkār al-nāfiʽah
Ms. or. 383b, al-Kūrānī, Īqāẓ al-qawābil li-taqarrub bi-al-nawāfil
Ms. or. 384a, al-Maḥallī, al-Anwār al-muḍī’ah fī madḥ khair al-barīyah
Ms. or. 384b, Zakarīyā al-Anṣārī, al-Aḍwa’ al-bahijah fī ibrāz daqā’iq al-Munfarijah
Ms. or. 384c, Abū Shāmah, ٍSharḥ Qaṣīdat al-Burdah
Ms. or. 384d, Ibn Wadʽān, Kitāb al-arbaʽīn al-Wadʽānīyah
Testdatensatz 99 555, Ahmad, Title complete

| Legal |